• Tadeusz Karyłowski. Krążnik

    W Zakładzie oo. Jezuitów w Chyrowie uczniowie mieli wiele interesujących rozrywek, ale chyba najbardziej szczegółowy i barwny jest opis krążnika, któremu poeta chyrowski Tadeusz Karylowski poświęcił cały poemat.

  • Willa leśna Jezuitów

    Za Zakładem, na szczycie góry Koszarki, w lesie, można znaleźć rozległą polanę. Jeszcze przed I wojną światową Jezuici zbudowali tam piękną drewnianą willę. Służyła ona jako schronienie dla uczniów, kiedy oddawali się rekreacji…

  • Nowe klomby przed gmachem Zakładu

    Wiosną 2019 r. rozpoczęto prace nad budową nowych klombów przed budynkiem Zakładu oo. Jezuitów, który obecnie należy do kompleksu „Layar Palace”. Zgodnie z planem architektonicznym przed gmachiem powstaną trawniki i zostaną posadzone rośliny…