Zakład

Co oznaczało uczyć się i ukończyć Zakład oo. Jezuitów w Chyrowie?

Często słyszymy o wysokim poziomie nauki i wysokich wymaganiach w Zakładzie Chyrowskim. Nie każdy był w stanie poradzić sobie z tymi obciążeniami, a uczelnia nie nalegała na poprawieniu wyników uczniów.
Dlatego bardzo częste były sytuacje, kiedy uczniowie opuszczali Zakład lub byli wydaleni ze szkoły. Uczniowie także opuszczali Zakład w związku z problemami z zachowaniem, zdarzały się również przypadki, gdy rodzice przenosili swoje dzieci do innej szkoły lub nie mogli dalej opłacać nauki.

Zakład oo. Jezuitów w Chyrowie miał status gimnazjum. Uczniowie rozpoczynali naukę w wieku około 10 lat. Nauka trwała 8 lat i kończyła się egzaminem maturalnym.
Dyplom Zakładu Chyrowskiego miał wielka wartość i był zdobywany dzięki ciężkiej pracy. Dziś spróbujemy prześledzić to na konkretnym przykładzie absolwentów z 1928 roku.

Legenda:
Czerwony – uczeń opuścił Zakład;
Żółty – uczeń został na drugi rok w tej samej klasie:
Zielony – uczeń przeszedł do równoległej klasy.

1 ROK
W 1920 roku rozpoczęły naukę w Chyrowie dwie pierwsze klasy, które w sumie liczyły 93 uczniów (odpowiednio 46 w klasie 1a i 47 w klasie 1b).
W ciągu pierwszego roku klasa 1a zmniejszyła się o 12 uczniów. Uczniowie Białkowski Ignacy, Bohm Tadeusz, Everard Bronisław, Grekowicz Zygmunt, Kuźmiak Marian, Przyłęcki Andrzej, Rolle Zbigniew, Unfaski Stanisław, Wiączkowski Władysław, Zaborowski Micha opuścili Zakład na zawsze. Uczeń Świętnicki Aleksander pozostał na 2 rok w tej samej klasie, a uczeń Rojek Zygmunt przeniósł się w następnym roku do równoległej klasy.

Jeśli chodzi o klasę 1b, to w pierwszym roku opuściło Zakład 12 uczniów. Byli to Bal Kazimierz, Bojułka Stanisław, Dembowski Antoni, Du Laurans Andrzej, Gotleb-Haszłakiewicz Oskar, Janas Tadeusz, Jankowski Władysław, Nowak Tadeusz, Szulc Tadeusz, Tarkowski Tadeusz, Wierzyński Karol, Żytkowski Feliks. Uczeń Karol Wierzyński w przyszłości na krótko jeszcze powróci do Zakładu.

2 ROK
W następnym roku do klasy 2a dołączyło 12 nowych uczniów. Dwóch z nich – Hercik Otto i Pieracki Józef, pozostało z poprzedniej klasy na 2 rok. W ten sposób na początku roku ta klasa ponownie liczyła 46 uczniów.
Liczba uczniów w klasie 2b nawet nieco wzrosła, gdyż przyszło tu 13 nowych uczniów, z których jeden – Schmaltz Bolesław pozostał na drugi rok. W latach 1921-22 w klasie 2b uczyło się łącznie 48 uczniów.
Zgodnie z wynikami drugiego roku nauki w klasie 2a zabrakło 15 uczniów. Szkołę opuścili Radliński Antoni, Rosnowski Michał, Strochschneider Stanisław, Kobrzyński Julian, Witkowski Tadeusz, Zosel Teofil, Bieńkowski Michał, Jarzęcki Zdzisław, Mackiewicz Stanisław.
Uczniowie Cisek Mieczysław, Grabowski Józef, Szurek Zdzisław, Wisłocki Zdzisław w następnym roku przeszli do równoległej klasy, a Pilch Eugeniusz i Pruski Witold zostali na drugi rok.

18 uczniów opuściło klasę 2b. Na zawsze opuścili Zakład Stupnicki Marian, Władysław Krawczyński, Bukietynski Marian, Danielewicz Antoni, Gotleb-Haszlakiewicz Janusz, Hirsch Jerzy, Jenke Jan, Rojek Zbigniew, Strachowski Piotr. Zarański Jan, Zasławski Stanisław, Błazowski Andrzej, Schmaltz Bolesław, Kaplanski Stefan.
Gliwiński Zygmunt, Koch Edward, Pilch Franciszek przenieśli się w następnym roku do klasy 3a.
Berndt Janusz został na drugi rok w tej samej klasie.

3 ROK
Wraz z początkiem roku szkolnego 1922-23 do obu trzecich klas dołączyli nowi uczniowie.
Do klasy 3a dołączyło 4 nowoprzybyłych – Bażyński Roman, Golczeswski Adam, Skrowaczewski Tadeusz, Telatycki Jerzy, z równoległej klasy przeszło 3 uczniów – Gliwiński Zygmunt, Koch Edward, Pilch Franciszek oraz 2 uczniów – Patronowicz Władysław, Rudolphi Roman zostali w tej klasie na 2 rok. Lącznie w klasie 3a uczyło się 41 uczniów.
Do 3b klasy dołączyło 12 uczniów. Spośród nich 7 nowoprzybyłych, 4 z klasy równoległej i jeden uczeń Mossoczy Stanisław pozostał z poprzedniego roku. W latach 1922-23 uczyło się w tej klasie 42 uczniów.
Zgodnie z wynikami roku klasę 3a opuściło 10 uczniów. Opuścili Zakład na zawsze Aust Antoni, Aust Konrad, Patronowicz Władysław, Potocki Karol, Hercig Otto, Pulwarski Zbigniew, Koch Edward, Jakubsche Karol. Uczeń Adam Łuniewski w następnym roku przeniósł się do równoległej klasy, a Pieracki Józef pozostał na drugi rok.

Z kolej klasę 3b upuściło 15 uczniów. Pożegnali Zakład Chyrowski Kłakowicz Eugeniusz, Mossoczy Stanisław, Terlecki Jerzy, Woynarowski Roman, Zalewski Janusz, Merkisz Stanisław, Nartowski Zbigniew, Paszkowski Adam, Piotrowski Adolf, Podgórski Adam, Redych Tadeusz, Świerczyński Marian, Wyczólkowski Tadeusz, Grabowski Józef, Sulimirski Jan.

4 ROK
W nowym roku szkolnym 1923-24 klasa 4a nie była uzupełniana przez nowych uczniów, więc rozpoczęli rok z 31 uczniami w klasie. Do klasy 4b dołączyło 5 uczniów – Ledóchowski Włodzimierz, Suchowiak Stefan, Hippman Stefan, Cmielewski Józef, który został na drugi rok oraz Łuniewski Adam, który przeniósł się z równoległej klasy. W tej klasie było 32 uczniów.
W tym roku również nie udało się unikniąć strat. W szczególności 12 uczniów opuściło klasę 4a. Byli to Józef Wąsowicz, Adam Golczewski, Tadeusz Rachlewicz, Witold Milewski, Piotr Ostromęcki, Pilch Franciszek. W następnym roku uczeń Nowak Jerzy kontynuował naukę w równoległej klasie. Od razu 5 uczniów pozostało na drugi rok – Drzewicki Tadeusz, Hawranek Kazimierz, Matzner Tadeusz, Stoss Jerzy, Telatycki Jerzy.
8 uczniów klasy 4b opuściło szkołę w tym roku, a mianowicie Bojarski Tadeusz. Borowski Leon. Chmielewski Józef, Haas Władysław, Hippman Stefan, Szwykowski Andrzej, Wierzyński Karol. W następnym roku do równoległej klasy przeniósł się uczeń Dziekoński Tadeusz.

5 ROK
W roku szkolnym 1924-25 bohaterowie naszej historii rozpoczęli naukę w 5 klasie.
Do 5a klasy przyszło 12 uczniów. Byli to nowoprzybyli Ramm Jerzy, Ścibor-Rylski Eustachy, Ścibor-Rylski Jerzy, Boczek Ginter, Chrząszcz Jan, Korfanty Wiktor. Na drugi rok z poprzedniej klasy zostało 5 uczniów – Gellen Edward, Januszke Marian, Jarymowicz Roman, Niedźwiedzki Jan, Ostrowski Stanisław. Uczeń Dziekoński Tadeusz przeniósł się z równoległej klasy. Tak więc w 5a klasie było 31 uczniów.
Do klasy 5b przyszło tylko 4 uczniów. Bronarski Stanisław i Salamon Mikołaj zostali na drugi rok, Czaykowski Mieczysław dopiero przybył do Zakładu, a Zalewski Janusz kiedyś już się w tej klasie uczył i po rocznej przerwie wrócił do Zakładu.
Na tym etapie 8 uczniów opuściło klasę 5a. Byli to Kretti Ludwik, Pruszyński Mieczysław, Skrowaczewski Tadeusz, Korfanty Wiktor, Gliwiński Zygmunt, Kocko Roman. Dwóch uczniów – Bauer Tadeusz i Dziekoński Tadeusz pozostało na 2 rok w tej samej klasie.
Jeśli chodzi o klasę 5b, opuściło ją 7 uczniów. Pożegnali Zakład Salamon Mikołaj, Rzegociński Stanisław, Woycicki Stanisław, a na drugi rok pozostali Andres Tadeusz, Cisek Mieczysław, Szurek Zdzisław, Wisłocki Zdzisław.

6 ROK
W latach 1925-26 w klasie 6 zaszły minimalne zmiany. Do klasy 6a nie przyjęto żadnych nowych uczniów, a do klasy 6b dołączyli Menderer Julian i Lekczyński Tadeusz, którzy pozostali na drugi rok z poprzedniej klasy. W obu klasach w tym roku szkolnym było po 23 uczniów.
Zgodnie z wynikami roku 6 uczniów opuściło klasę 6a. Trzech z nich – Konieczny Jan, Politalski Stanisław, Rudolphi Roman opuściło Zakład, a Makowiecki Zbigniew, Ostrowski Stanisław i Boczek Ginter pozostali na drugi rok.
Klasę 6b opuściło również 6 uczniów. Byli to Czaykowski Mieczysław, Lekczyński Tadeusz, Ripper Andrzej, Bronarski Stanisław. Na drugi rok zostali uczniowie Flura Tadeusz i Rogalski Tadeusz.

7 ROK
W następnym roku szkolnym 1926-27 obie szóste klasy zostały połączone w jedną klasę 7. Dołączyło do niej 4 nowych uczniów – Drahikupil Stanisław, Filar Stanisław, Wołłodko Jan, Zabłocki Roman. Wszyscy oni pozostali na drugi rok z poprzedniej klasy.
W końcu roku pożegnali Zakład Ścibor-Rylski Jerzy, Balicki Tadeusz, Drahikupil Stanislaw, Fillar Stanislaw, Gellen Edward, Niedźwiedzki Jan, Wołłodko Jan, Zablocki Roman, Zieliński Bolesław. Na drugi rok zostali Chrząszcz Jan, Ramm Jerzy i Sołtan-Pereświet Konstanty.

8 ROK
Wszyscy 26 uczniów, którzy rozpoczęli naukę w 8 klasie w roku szkolnym 1927-28, ukończyli Zakład i zdali maturę. Warto zaznaczyć, że Julian Menderer zrobił to później niż inni, w lutym 1929 roku.
Trzej z tych 26 absolwentów w poprzednich latach zostali na drugi rok i kontynuowali naukę w tej klasie. Są to Januszke Marian, Jarymowicz Roman, Menderer Julian.
Trzej uczniowie, którzy uczyli się w tej klasie i później zostali na drugi rok, zdali maturę w 1929 roku z następną klasą. Są to Flura Tadeusz, Rogalski Tadeusz, Sołtan-Pereświet Konstanty.

WNIOSEK
W latach 1920-28 w tej klasie uczyło się łącznie 157 uczniów. 29 z nich zdobyli dyplom Zakładu oo. Jezuitów w Chyrowie. Tylko 9 uczniów przeszło ze swoją klasą od 1 do 8 klasy. Są to Bzowski Adam, Godziszewski Jeremi, Kocko Julian, Łazowski Adam, Miciak Jan, Nowak Jerzy, Reithar Roman, Wierzyński Stanisław, Wtorzecki Włodzimierz.


Jeden komentarz

  • Gellen Eward ur.28,12,1054 syn Edwrda Gellena

    Co za miłą niespodzianka,posiadam ojca świadectwa z czasów pobytu w Chyrowie,jak również spis absolwentów i album zakładu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *